Thursday, April 24, 2014

’नमो’चे स्लोक !


प्रस्तावना : जय गुजरात. केम छो? माजे भाई आनी बैनो. एवाना आमाला तुमी पयचानले असेल. आमी गुजराती लोक जिकडे जाईल तिकडचे होऊन जातो. ताठर बाण्याने काय बी भले होत नाही. तुम्च्यापेक्सा आजून कोन जादा समजनार म्हणा. आमी धंदा करतो आनि तुमी निस्ता वांदा करा. युतीचा जयजयकार छो.
जास्तीचा टायम न दवडता, मुद्द्याला येतो. तुम्च्या महाराष्ट्रात आलो आहे. त्यामुळे तुटकं फुटकं मराटी बोल्णार हाय. चुक भुल लेन देन. तुम्चे राम्दास स्वामी, मोटा संत मानूस. त्यान्चे मनाचे श्लोक वाचले आनी दिमाग मंदि एक्दम सरस आयडीआ आली. इलेक्स्न टायमाला याच्यामंदे ’मोदी’फ़िकेसन करून तुम्च्या समोर प्रस्तुत करावे. एक्दम चोक्कस जमलयं. हिमेसभाई, जिग्नेसभाई मंडलीला नाय समजले तरी वांदा नाय, तसाबी माज्या बोल्ण्याला काय सुरत नस्ते. तर मंडली ढोकला, फाफडा खात खात वाचा आनी आवडले तर जरूर सांगा.

नमोचे स्लोक !

नमोधीश जो ईश सर्वा गुणांचा |
मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा ||
नमो चारदा मूळ मॅनीफेस्टो वाचा |
गमू पंथ आनंत या महामानवाचा ||||

मंगलाचरण :नमोजो सर्व ईश्वरी गुणांचा(!) ईश्वर आहे, देवाधीपती आहे, निर्गुण ब्रह्माची म्हणजे सत्व, रज आणि तम हे गुण नसण्याची सुरुवात जेथुन होते अशा या महामनवाला नमो नमुन अनंतात विलीन होण्यास भाजपच्या पंथी आपण मार्गक्रमण करू. मात्र त्या आधी चार वेळा भाजपचा मॅनीफेस्टोचे पठण करा. त्यामुळे पुढे आपण ज्या खडतर मार्गाचा अवलंब करणार आहोत त्याची क्लॅरीटी राहील.

नमो दुर्जना शक्तिपंथेंचि जावें |
तरी श्रीहरी पाविजेतों स्वभावें ||
जनीं वंद्यतें सर्व सोडून द्यावें |
जनीं निंद्य तें स्नूप गेट करावें ||||

अर्थात : आळी मिळी गुप चिळी, बळी तो कान पिळी. दुर्जनाला नमस्कार करून भक्तीपंथाला विसरून शक्तीपंथाच्या मागे लागावे. आपले बाहू सतत स्फुरत रहायला हवेत, सलमानसारखे. शक्तीचे एकमेव प्रतीक आमची ५६” निधडी छाती (फक्त पुरूषांसाठी) दडवून ठेवण्यासाठी आहे काय? हि-मॅन फेम ललकारी – “आय हॅव दि पॉवर” चहू दिशेला गुंजू दे.  आपले हेच बलशाली आचरण श्रीहरीला प्रसन्न करेल तो पावेल. जगात जे काही म्हणून वंदनीय आहे त्या सर्व गोष्टींचा तत्काळ त्याग करावा. आपल्याला प्राप्त सर्व शक्तींचा आणि सरकारी फौजफाट्याचा पुरेपूर उपयोग करून एखाद्याच मुलीच्या मागे लागावे.

सोईने मनीं राम चिंतीत जावा |
पुढें वैखरी रहिम नंतर वदावा ||
सदैव रक्त हे सांडूंन ये तू |
जनीं तोचि मोदी मानवी धन्य होतो ||||

नमो कुवाच : कधी पाठीवर, कधी पोटात, कधी डोक्यावर तर कधी ओठात असा आपल्या सोईने रामाचेभजनकरावेपुढे स्थळ-काळाचे भान ठेऊन रहिमचे पठण किंवा जप(वैखरी) करावे. मुंह में राम, बगल में छुरी म्ह्णून त्या छुरीने सदैव रक्तरंजीत क्रांती करावी. असे केल्यानेच मोदी नावाचा अमानवी मानव धन्य धन्य होतो, लौकीकास प्राप्त होतो.

जुने खोड त्याज्ये परी श्रीरामलूस तिकीट द्यावे
नाराजी सुषमास स्वराजी करावे
विनाशपुरूष ना कोणी मला वदावे
या उमा भारतीस कोणी समजवावे ॥४॥

अर्थाचा अनर्थ : इथे खोड जुनी या अर्थी घेता, जुने ओल्ड इज गोल्ड फेम घ्यावे. जुनी खोडे वाकतील असे सकृतदर्शनी(वरवर) वाटले तरी ते तुटत नाहीत. त्यामुळे जे तुटत नाहीत त्यांचा त्याग करावा, जे ऐकत नाही त्यांची उचलबांगडी करावी. ज्याच्या नावातच श्रीराम आहे(म्हणजे फक्त नावातच, कर्मात नाही) त्याला आपण राज्य करण्यास तिकीट देऊन रामराज्य आणण्यास हातभार लावावा. जय श्रीराम. अशा काही किरकोळ कारणांमुळे कोणी सुषमा ट्विटरवर नाराज झालीच तर गेली टोकावर असे करता समजूत काढावी. इथे आम्ही विकासाचे फाटके ढोल जोरजोरात बडवत असताना, उमा भारती सारख्या स्वकिय मंडळीनी जिव्हेवर(जिभ) ताबा ठेवावा (खाण्यासाठी नव्हे!). विनाशपुरूषासारखे शेलके उद्गार जपून वापरावे, हे उमाला कोण उमजावेल बरे?.

मला सांग पां येडूरप्पास काय जालें |
अकस्मात तें सर्वै दु:खी बुडालें ||
भ्रष्ट गूंडांशी राजकारणी असे समीप |
बळें लागले मुढ जन नितीच्या पाठि ||५।|

भावार्थ : मला सांग बंड्या (पां) मित्रा, येडुरप्पाने असा काय गुन्हा केला आहे ज्याने हे सकळ जन दु:खाच्या गर्तेत (दरीत) बुडाले आहेत. असे रक्तपिपासू, भ्रष्ट गुंड समीप (मंत्रीमंडळात) असणे हे भुषणावह असून सर्वसामान्य मुढ (मुर्ख) जन बळेच निती अनितीच्या मागे लागले आहेत.

मना सर्वथा सत्य सांगू नको रे |
गुजरात गाथा मिळुन मिथ्य मांडूं सारे ||
मना सत्य ते असत्य वाचे वदावें |
मना मिथ्य ते मिथ्य सोडू द्यावें ||||

नमो म्हणे : सत्याची दुनीया राहिली नाही हेच खरे. त्यामुळे पुन्हा पुन्हा सत्य सांगू नये. संत तुकाराम गाथेनंतर संत नमो गुजरात गाथा हा ग्रंथ पारायणासी घ्यावा. आणि त्यातील मिथ्या ओव्यांमध्ये स्वत:ला वाहून घ्यावे. 

खोटया जहिरातींचा भडीमार चोहोबाजूंनी करावा
पैसा कोठून येतो यक्षप्रश्न हा पडावा
कॊटी बालकांच्या पोटी दाणाही नसावा
आश्वासनांची खैरात आणि हाती आणा चेपवावा ॥७॥

पुढारी बोल : बोलणर्याची म्हणे माती पण खपते मग आपले अती का नाही खपणार? सारा आसमंत नमो नमोच्या उच्चाराने दुमदुमुन सोडा. होऊ द्या खर्च म्हणा. जमा खर्च विचारणार्यांना इलेक्शन कमिशनकडे बोट दाखवा. गरीब जनतेला निवारा नाही नुस्ता फुंकररूपी वारा घाला, कुपोषीतांना पोषणाच्या कि शोषणाची खैरात वाटा, दाण्याच्याआऐवजी आणा वाटा. विजय निश्चीत आहे.

जगी धन्य वाराणसी पुण्यराशी |
तयेमाजि आता आपमुळे झाली काशी ||
मुखे मोदी नामावळी नित्यकाळी |
जिवा हीत सांगे सदा भाजप टोळी ||||

यथार्त : जगामध्ये जर काही श्रेष्ठ असेल तर ते वाराणसी शहर आहे. पुण्याच्या राशी तुमच्या राशी येतील. म्हणुनच मी माझा एवढा सुपीक गुजरात सोडून इकडे माझी वज्रमुठ घेऊन आलो आहे. पण नेमकी आपरूपी भुनभुनणारी माशी शिंकली. माझी जुनी प्रगतीपुस्तके काढून माझी खर्या अर्थानेकाशीकेली आहे. पण मी बघून घेईल. आपण आपल्या मुखामध्ये सततअबकी बार मोदी सरकारहे बालीश बोल बोलत रहा. सर्व सजीवांना भाजप टोळीने त्यांचे हित कशात आहे जे सांगत राहीले पाहिजे.

नको रे मला हा अरविंद हा भेदकारी |
नको रे मला पक्षातील विरोधी पुढारी ||
नको रे मला अड्वाणी माझे गुरू |
नको रे मला मत्सरू दंभ भारू ||||

नकार : अशा रितीने मी सर्व शक्तीनिशी दिल्ली काबीज करण्यासाठी, सज्ज झालेलो असताना माझ्या अवतीभवती फक्त अती खुशामती करणारे हुजरे हवे आहेत. मला माझ्या मार्गात अरविंदरुपी बोचरे काटे नको आहेत. पक्षांतर्गत बंडाळी नको आहे. सतत रुसणारे गुरू अडवाणी नकोसे आहेत. हे करताना माझे पाय जमिनीवर राहू दे. मला मत्सर, दंभ(अहं / इगो(ईं)) आदींचा लवलेशही नको. देवा वाचव मला.

मना प्रार्थना तूजला एक आहे |
रघूराज थक्कीत होऊनि पाहे ||
विजयी आता हो यदर्थी कीजे |
मना सज्जना दिल्ली वस्ति कीजे ||१०||

प्रार्थना : साक्षात रघुनंदनही हा झगमगाट थक्क होऊन पहात आहे. त्यामुळे महाराजा आता मनोमन एकच प्रार्थना आहे, साकडे आहे. या घनघोर लढाईमध्ये मला आताविजयी भवअसा आशिर्वाद दे. मी येन केन प्रकारेण, साम, दाम, दंड, भेद वापरून पूर्ण प्रयत्न करेल.  मला दिवस रात्र दिल्ली स्वप्नात येते. झोप येईनासी झाली आहे. स्वर्ग दोन बोटे उरणे ते हेच बहुधा.
Once Upon Ay Time In Mumbai Dobaara !खास लोकाग्रहास्तव दुसरा रिव्ह्यू . लोकाग्रहास्तव म्हटले कि उगीचच वजन वाढते.

मुंबई आणि संघटित गुन्हेगारी या विषयावर आतापर्यंत अनेक उत्तमोत्तम चित्रपट येऊन गेले. ‘सलाम बॉम्बे’, ‘सत्या’, ‘कंपनी’, ‘वास्तव’, ‘ब्लॅक फ्रायडे’ या सर्वांनी एक वेगळी उंची गाठली आहे.

पण या परंपरेला तडा देत ‘वन्स अपऑन अ टाईम दोबारा’ चालू होतो आणि प्रेक्षक थिअटरमधून कधी एकदा पोबारा करता येईल याची वाट पहात राहतो.

कथासार -कोणे एके काळी (वन्स अपऑन अ टाईम), मुंबई नावाच्या आटपाट नगरात हि कथा घडते.

चित्रपटाची सुरूवात दोन मुलांच्या रेसने चालू होते. त्यानंतर शोएब (अक्षयकुमार) त्यांना लंबे रेस के घोडे म्हणून जॉब देतो. टुरटूर रेस हा सिलेक्शन क्रायटेरिआ! हि मुले पुढे जाऊन खर्‍या अर्थाने घोडे अस्लम (इम्रान खान) आणि देढटांग (पितोभाष त्रिपाठी) होतात आणि उधळतात.

शोएबला संपूर्ण मुंबईवर एकछत्री राज्य करायचे असते. सुल्तानने (जुना अजय देवगण) केलेली वाटणी त्याला अमान्य असते. आपल्या सर्व जानी दुष्मनांना तसे तो धमकीवजा सुनावतोही. रावल (महेश मांजरेकर) मात्र बगावत करतो आणि बॉम्बस्फोट करवून त्याला मारायचा प्रयत्न करतो. पण बॉम्बमुळे चालू गाडीमध्ये घड्याळाचे आणि स्पिडोमिटरचे काटे अचानक हलायला लागतात आंणि काहीतरी काळेबेरे असल्याचा संशय आल्यामुळे शोएब गाडीतून उडी मारून सहीसलामत सुटतो. हा प्रसंग अत्यंत विनोदी झाला असून, तुमच्या नशिबात असेल तरच तो पहायला मिळू शकतो. पेटलेला शोएब, रावलचा बदला घेण्यासाठी मिडल ईस्ट मधून मुंबईमध्ये एन्ट्री करतॊ. ’तुम अभिभी नही बदले’ असे लाडीक स्वागत त्याची जुनी लाडकी मैत्रीण मुमताझ (सोनाली बेंद्रे) करते. नशीब असते एकेकाचे. वर दाउद म्हटल्यावर विचारायला नको. असो.

इकडे मिसरूड फ़ुटलेला अस्लम आपल्या दादागिरीके कारनामे रेल्वे रुळांवरुन उड्या मारत मारत अंजाम देत असतॊ. शोएब म्हणजे त्याचा देव असतो. शोएबने केलेल्या उपकारांचे पांग फेडण्याचा वक्त आलेला असतो. सुतावरून स्वर्ग गाठत अस्लम रावलचा माग काढतो पण काटा काढ्ण्यात असफ़ल होतो. रावल बचावतो.

अचानक काश्मीरमधून जस्मिन मिर्झा (सोनाक्षी सिन्हा) मुंबई शहरमे नयी म्हणून अवतरते आणि डायरेक्ट समुंदरकिनारे शोएबलाच भिडते. काही आगा न पिछा. 


फ़ारसा वेळ न दवडता लगेच 'तैयबअली प्यार का दुश्मन हाय हाय' या एकाच गाण्यात अस्लमलाही नजरोके तीरसे घायाळ करते. अस्लमपण लगेच आरशात उतरतो आणि तिला इंग्रजी शिकवायला लागतॊ. काही अर्थ आहे काय (!). यातून पुढे विनोदनिर्मीती होते. या विनोदनिर्मीतीसाठी लेखकाला बेदम चोपच दिला पाहीजे.

पुढे दोन्ही ’दगडांवर’ पाय ठेवत ठेवत जस्मिनची वाटचाल चालू राहते. शोएब एफेक्टमुळे ती चित्रपटात काम करायला चालू करते. एक फ़ूल दो माली चा हा प्रेमाचा काटकोन त्रिकोण गटांगळ्या खात खात पुढे सरकतो. शेवटी कथा पूर्णत्वाला जाऊन कसाबसा पडदा पडतो.

अभिनय - अक्षयकुमार संपूर्ण चित्रपटभर एकाच सुरात फक्त पल्लेदार संवाद फेकत राहतो. सोनाक्षी सिन्हाचा वावर सहज पण अंगकाठीइतके फारसे भरभरून लिहीण्यासारखे काही नाही. चित्रपट दाऊद इब्राहिमच्या रिअल लाईफ स्टोरीवर असावा. पण अक्षयकुमार, दाऊद इब्राहिम फेम गॅंगस्टर नक्कीच वाटत नाही आणि सोनाक्षीनेदेखील मंदाकिनी सारखे काहीही केलेले नाही. आता काहीही म्हणजे नेमके काय असे खोचक प्रश्न नको आहेत. इम्रान खान अजूनही अभिनयाच्या प्रांतात नवखाच वाटतॊ. सोनाली बेंद्रेचे चित्रपटातले प्रयोजन कळत नाही. महेश मांजरेकरची भुमिका छोटी असल्याने त्याला फ़ारसा भाव खायला वाव नाही. पितोभाष त्रिपाठी बळेच आहे. तो रिकाम्या जागा भरतो

चित्रीकरण - ओमानमधील काही सिन्सचे चित्रीकरण अप्रतीम.  मुंबईपण छान.

संगीत - प्रितमने संगीतामध्ये पूर्ण निराशा केली आहे. लिहीणार्‍याणे गाणी लिहिली आहेत, गाणार्‍यांनी ती आपल्या परीने गायली आहेत. वाजवणार्‍यांनी जमेल तसे, जमेल तिथे, जमेल त्या सुरात वाजवले आहे.लेखन -  सगळ्यात जास्ती बाजी मारली आहे ती म्हणजे लेखक महाशय़ांनी. रजत अरोराचे चित्रपटातील प्रत्येक वाक्य दुसर्‍या वाक्याशी स्पर्धा करते. मसालेदार वाक्य घुसविण्याच्या नादात, भातात मसाला आहे कि मसाल्यात भात आहे हेच कळत नाही. शेवटी अक्षयकुमारचे एकसुरी डायलॉग अजिर्ण होतात.

दिग्दर्शन - ‘वन्स अपॉन १' आणि ‘डर्टी पिक्‍चर'चे दिग्दर्शक मिलन लुथरिया हेच का असा प्रश्न पडतो. चित्रपट सिरीअस, विनोदी कि हाणामारीचा करायचा आहे हे लक्षात न आल्याने सगळीकडेच गोंधळ उडालेला दिसतो. मागच्या ‘वन्स अपॉन १’मध्ये त्याने सुल्तान (हाजी मस्तान) आणि शोएब(दाऊदला) जिवंत केला होता.इथे मात्र गुन्हेगारी विश्व मागे राहून जास्मीन तुला कि मला असा कलगीतुराच फक्त रंगवण्याचा असफल प्रयत्न झाला आहे.

एकताला निरॊप : टायटल काय ठेवायचे यावर खलबत करत बसण्यापेक्षा, स्टोरीलाईनवर काम केले असते तर बरे झाले असते. Once Upon Ay Time Dobaara यामध्ये A नंतर y टाकणे, तीन वेळा टायटल बदलणे म्हणजे शुद्ध मुर्खपणा आहे. 

रेको : थोडक्यात चित्रपट पहायला जाऊ का असे ‘दोबारा मत पुछना’. श्रम, पैसे आणि वेळ वाया घालवू नका.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

आता झाडाला लागणार्‍या पाच सहाशे रुपयांचे काय करायचे असा ज्यांना प्रश्न पडला असेल अशा पैसे वर आलेल्यांसाठी खालील प्रयोग.

पहिले साधारण अडीचशे तिनशे रुपये - बुड वर आलेली दुचाकी उचला. बायकोला घेऊन बालगंधर्वच्या कॉर्नरला दोन सुवासीक मोगर्‍याचे, अबोलीचे गजरे घ्या. तुमच्या हाताने झाशीच्या राणीच्या केसांमध्ये हलकेच माळा. संध्याकाळी बालगंधर्वला मस्तपैकी नाटकाचा प्रयोग पहा. माहीत नसेल तर ’येरे येरे पैसा’ नवीन नाटक अवश्य पहा. नाटक संपल्यावर हातात हात घालून वैशाली पर्यंत चालत जा. दोघात एक मसाला डोसा आणि एस.पी.डी.पी. ऑर्डर करा. आवडीने एकमेकांना खायला घाला. पुढे शौकिन मध्ये तांबूलग्रहण करुन निवांत घरी जा.

उरलेल्या अडीचशे तिनशे रुपयांचे काय?- हाच प्रयोग आपल्या आवडत्या  जुन्या किंवा नवीन मुमताझला बरोबर घेऊन पुन्हा एकदा करा. लग्न झाले नसेल तर पहिल्यांदा  आवडत्या मुमताझला आंणि दुसर्‍यांदा जास्मीनला घेऊन करा. या ‘दोबारा’ प्रयोगाचे पैसे मात्र शंभर टक्के वसूल होणार याची खात्री असावी.

आपला नितीन पवार

ता.क. : Suggestions are most welcome. The best suggestion will be given a book of all of my writings with my own signature.


Chennai Expressam !!!
ऎकावे जनाचे करावे मनाचे या उक्तीचा विसर पडून इतरांचे रिव्ह्यू ऎकून ’चेन्नई एक्सप्रेस’ पहायला गेलो. त्यामुळे मागच्यास ठेच आणि पुढचा शहाणा या पंक्तीला जागून एक सामाजीक जबाबदारी म्हणून आणि आपल्या ’दुनियादारी’ला दिलेल्या त्रासाच्या निषेधार्थ हा लेख लिहीतो आहे.

प्राथमिक अटी - चित्रपट पूर्ण पाहून तो कळण्यासाठी प्रेक्षकांनी तमीळ भाषेचा प्राथमिक कोर्स करावा. चित्रपट विनोदी आहे आणि तो न कळाल्यास प्याव आणि पिव अशा खास संगीताची जागोजागी पेरणी आहे. चाणाक्ष प्रेक्षकाला कुठे हसायचे आणि रडायचे हे कळवण्याची जबाबदारी रोहीत शेट्टीने घेतली आहे.

चित्रपटाची सुरुवात चाळीस वर्षीय राहुलबाबाच्या कंटाळवाण्या स्वगताने होते. आपल्या आज्जी आजोबां बरोबर राहणारा हा राहूल आपल्या वडलोपार्जीत बिझनेसमध्ये फ़ारसा खुश नसतो. दरम्यान त्याचे दोन मित्र बॉंम्बे टू गोव्याचा प्लॅन करत असतनाच, अचानक आजोबांचे निधन होते. राहूल आपले ‘कुछ और करनेके सपने’ आपल्या आज्जीला (कामिनी कौशल) सांगतो. आज्जीही त्याला आगेकुच करायला लगेच मान्यता देते पण एका अटीवर. ती म्हणजे आजोबांच्या अस्थींचं विसर्जन रामेश्वरमला करण्याची. राहुलने आजपर्यंत बाहेरची दुनीया बघितली नसल्याने, तो आणि त्याचे मित्र लगेच गोव्याला प्रायोरिटी देत तिकडेच अस्थींविसर्जन करायचे ठरवितात.

‘गोआ इज ऑन’ हे ब्रिदवाक्य म्हणत आज्जीला चकवण्यासाठी सफ़ेद झुठ बोलत राहुल चेन्नई एक्सप्रेसमध्ये बसतो. तिथे त्याची भेट मीना बरोबर दिलवाले स्टाईलमध्ये होते. इतका वेळ असह्य होणारा चित्रपट दीपिकाच्या सुमूख दर्शनाने पहिल्यांदाच सुसह्य वाटायला लागतो. पण मीना बरोबर तिचे चार सांड भाऊसुध्धा गाडीत रिपीट स्टाईलमध्ये पाठ्लाग करत येतात. (हे डोक्यात जाते). ‘शौचालय’छाप प्रचंड विनोदी(!) गाण्यांच्या भेंड्या म्हणत आणि नोकीआ लुमीया ९२० ची किंमतीसह जहिरात करत करत, चेन्नई एक्सप्रेस विनोदी ट्रॅकवर सुसाट सुटते.

धावत धावत हि एक्सप्रेस मीनाच्या गावी पोहोचते. मीनाचे वडील (सत्यराज) डॉन असतात. त्यांच्या तावडीतून स्वत:ची आणि राहुलची सुटका करण्यासाठी मीना एकामागून एक खोटं बोलत जाते. दरम्यान गाणी गात, दारू पिउन अचाट साहसी प्रकार करत प्रेक्षकांचे मनोरंजन करायचे केवीलवाणे बालीश प्रयत्न राहुल करत राहतो. पुढे चालू राहणारा सावळा गोंधळ प्रेक्षक सहन करत राहतो.

पुढे रोहीत शेट्टी स्टाईलमध्ये अनेक गाडयांचा चक्काचुर करत कहाणी प्रेमामध्ये रुपांतरीत होते. शुईक,शुईक करत रजनीकांत फ़ेम अतिशयोक्ती ऍक्शन सीन्सचा भडीमार करत, अपेक्षीत वळणावर घसरत घसरत चेन्नई एक्सप्रेस एकदाची रुळावर थांबते.इती स्टोरी.

‘डोंट अंडरएस्टिमेट द पॉवर ऑफ अ कॉमन मॅन’ अशा निरर्थक वाक्यांचा अतीवापर करुन सर्वसामान्य प्रेक्षकांना दिग्दर्शकाने अंडरएस्टिमेट केले आहे. बरेचसे ‘बोकवास’ विनोदी पंच प्रेक्षकांच्या डोक्यावर मारुन झिणझिण्या आणल्या आहेत. किरकोळ प्रसंगामध्ये चेहर्‍यावर स्मितहास्य उमट्ण्याची शकयता आहे. पण तेवढ्यापुरतेच.दीपिका सुरुवातीच्या दिलवालेच्या सिनपासून शेवटपर्यंत अतीशय सुंदर दिसते. ती अनूक्रमे हिरव्या,नारिंगी,राणी,पिवळ्या,पांढऱ्या,गुलाबी,आकाशी,जर्द निळ्या अशा कांजीवरम साडयांमध्ये अतीशय कातील दिसली आहे. साड्यांचा क्रम लक्षात राहीला यातच सारेकाही आले. तिची नारळी उंची आणि गालावरची खळीरुपी कळी ठिकठिकाणी खुलून आली आहे. शाहरुख तिच्यापुढे सगळ्याच बाबतीत खुजा वाटतो. पांढर्‍या साडीमध्ये गजरा घालून कमनीय बांधा पाहताना, ती पाहताच बाला, कलीजा खलास झाला असे होते. ‘बनके तितली दिल ऊडा ऊडा’ करत लगेच आपलेही दिल उडत उडत दूर जाते. शेवटी मिनीजपेक्षा तिनेही विद्याप्रमाणे साड्यातच रहावे असा प्रेमळ सल्लाही मनातल्या मनात आपण देतॊ. आवरा ! हात लिहीता,लिहीता जास्ती घसरत चालला आहे.

‘ई’च्या भाषेत हेल काढून बोलण्याचा दीपिकाने चांगला प्रयत्न केला आहे. हा प्रयत्न तमीळपेक्षा मल्याळम भाषेशी जास्ती साधर्म्य राखतो. हि चूक दिग्दर्शकाची. सॉफ़्ट कॉर्नर असल्या कारणाने दीपिकाला नावे ठेवण्यात फारसा पॉईंट नाही.

सत्यराज ठिक आणि तंगबलीची (निकीतीन धीर) भूमिका तब्येतीला अनूसुरुन.

चित्रपटाचे संगीत ही जमेची बाजू आहे. विशाल-शेखरने सर्वच गाणी श्रवणीय केली आहेत. वन,टू,थ्री,फ़ोर आणि लुंगी डान्स हि गाणी टिपीकल साऊथ ईंडीयन स्टाईलमध्ये झाली आहेत.

गणेश भक्तांची येत्या सिझनला या गाण्यांमुळे शोल्डर आणि बॉडी‘हिचीक मिचिक’ करायची नाचो सोय झाली आहे.

एस.पी. च्या पुनरागमनाबद्दल जोडीचे धन्यवाद.
सिनेमॅटोग्राफी विशेष नमूद करण्याची गोष्ट. सर्व लोकेशन्स सुंदर. दुधसागर धबधब्याचे विहंगम द्रुष्य मजा आणते. ‘कश्मिर मैं, तू कन्याकुमारी’ गाण्याचे चित्रीकरणही सुखद.

लुंगी डांस वाले रजनीकांत ट्रिब्युट सॉंग प्रेक्षाग्रुहातून बाहेर पडत असताना, थोडे पैसे वसूल झाल्याची भावना वाढवते. नकळत आपणही शिट्ट्या मारतो.

डोके बाजूला ठेऊन,शाहरुखकडून अपेक्षा न ठेवता चित्रपट बघीतला तरीही ते दुखते, चिडचिड होते. दीपू आणि गाण्यांसाठी डक्काव डक्काव एक्सप्रेसमध्ये एकदा बसू शकता. छ्ल्लो... कू~...~ क !!!

ता.क. : घरगुती रिव्ह्यू असल्याने शाब्दिक अलंकार शोधायला जाऊ नये. सापडणार नाहीत. चित्रपटाला जायच्या आधी रिव्ह्यू वाचा आणि तरीही पहायला गेलाच तर नंतर पुन्हा वाचून अभिप्राय कळवा.
 आपला नितीन ....!